Terug 

JE KAN DEZE TEST GERUST UITPRINTEN

De grote test-je-pest-test

 

1.   Ik vind pesten….
o … helemaal niet erg. (9)
o … normaal: het hoort bij de jeugd. (15)
o … erg. (24)
o … het ergste wat iemand kan
         overkomen. (38)

2.   Als ik het slachtoffer van pesterijen zou worden, dan zou ik

o …mijn ouders inlichten. (32)

          o …mijn makkers tot andere        gevoelens  brengen door ze om te kopen: snoep geven, schriften invullen, ‘vuile’ karweitjes opknappen (14)

o        …de pester op mijn manier treiteren, door te klikken bijvoorbeeld. (8)

o …hulp vragen aan de leerkracht. 25)

3.   Een pester die iemand pest

o …ga je helpen door mee te pesten. (4)

o …geef je een slag in zijn maag zodat hij ophoudt.

        o …vind je een zielig type. (30)

        o …is een sukkelaar.

4.   Wie anderen pest…

o …doet dat om humor te verkopen. (15)
o …is dom en stelt zich aan. (36)

o …is de meest geliefde leerling van de klas. (4)

o …doet dat omdat hij of zij zich sterker voelt. (14)

5.   Geert en Tanja pesten Frederik omdat ze hem meisjesachtig vinden. Hij durft niets en is gauw bang. Alleen Joppe is zijn vriend. Hij merkt dat Geert en Tanja Frederik weer aan het pesten zijn. Als jij Joppe was, hoe zou je dat oplossen?

o …Je geeft Frederik een schouderklopje en zegt hem dat het allemaal wel over gaat.(18)

o …Je scheldt Frederik uit omdat hij zich niet verdedigt. Je spot met hem en raadt hem aan een cursus zelfverdediging bij de plaatselijke kleutergroep te volgen. (5)

o …Je laat Tania en Geert duidelijk merken dat ze te ver gaan en dat het nu eindelijk eens moet ophouden. (40)

o …Je neemt Frederik onder de arm en gaat samen een knap spel spelen, zonder verder aandacht aan de pesters te besteden. (22)

6.   Pesten met woorden vind je …

 

o …geen echte vorm van pesten. (16)

o …de moeite niet waard om aandacht aan te besteden. (10)

o …een duidelijke en ergerlijke manier van pesten. (35)

7.   Wie gepest wordt …

o …His een zacht gekookt eitje; het wordt later wel hard. (24)

o …moet geduld hebben; het gaat vanzelf wel over. (14)

o …lokt het zelf uit. (10)

o …heeft pech: de pesterijen berusten op jaloersheid of toeval. (40)

8.   Pesten wordt bevorderd als …

o …de leider van de klas of de groep geen zin heeft in verfijnde omgangsvormen. (25)

o …de groep vol zwakkelingen zit. (8)

o …er op school een sfeer heerst waarbij iedereen zich achter iedereen kan verstoppen. (37)

9.   Klasgenoten laten pesten toe, omdat ze .

o …anders riskeren zelf gepest te worden.(15)

o …denken : pesten is een onvermijdelijk natuurverschijnsel. (20)

o …tegen pesters niet kunnen optornen. (23)

o …jij laat pesten nooit toe, onder geen enkele voorwaarde. (37)

10.      Een goede reactie van de leerkracht of begeleider op pesten is …

o …een klasgesprek of groepsgesprek. (41)

o …straf aan de pesters geven. (16)

o …niet reageren; het gaat wel over. (8)

o …naar de ouders of de directie stappen. (30)