Hier downloaden
naar de homepagina
 

   Bron en Idee : Geert Kraeye                    

Opgelet :

Al de oefeningen zijn in Excel gemaakt.

Iedere werkmap heeft een blad met uitleg. Lees dit goed vooraleer je begint.

De oefeningen staan in zip files en moeten dus eerst unzipt worden.

Er is een tabblad met wat uitleg over het programma en voor de rest wijst het zichzelf uit !
Je moet natuurlijk het programma EXCEL op je computer staan hebben !!! Dat is evident !!!
Elk programma zorgt ervoor dat de leerling een onmiddellijke feedback krijgt.
De leerling wordt bij het oefenen telkens beloond als hij juist antwoordt
of verbeterd als hij een fout antwoord geeft.
De leerling kan ook zijn score volgen tijdens het werken en bij de eindevaluatie !
De eindevaluatie wordt voorzien van een korte commentaar.

Nog enkele aanpassingen in excel om alles goed te doen werken !

·        We zorgen ervoor dat de cellen NIET automatisch worden aangevuld !

o       Klik in de menubalk op “extra

o       Klik nu op “opties

o       Klik nu op het tabblad “bewerken

o       Vink het “automatisch aanvullen voor celwaarden activeren” UIT

o       Klik op OK

                                           

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Idee : Geert Kraeye
Overzichtslijst
ster programma 1: Fransoefien 1
ster programma 2: Fransoefien 2

ster programma 3: WERKIEWEL
ster programma 4: DE REKENTOREN
ster programma 5: IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE 1
ster programma 6: IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE 2
ster programma 7: ALFABET IN NEGENVELD
ster programma 8: BRUG OVER TIEN
ster programma 9: DE KEERTAFELS
ster programma 10: GETALLENAS TOT 10
ster programma 11: HET HONDERDVELD
ster programma 12: DE REKENBEER IS OP PAD
ster programma 13: SNELREKENEN 1
ster programma 14: SNELREKENEN 2
ster programma 15: SNELREKENEN 3
ster programma 16: SNELREKENEN 4
ster programma 17: POKEVERBAMON
Overzichtslijst
ster programma 18: MEERVOUDEN
ster programma 19: REKENVOORDEEL
ster programma 20: TAFELPLUS
ster programma 21: TAFELROOSTER
ster programma 22: JOUW PRACHTIG IDEE !
ster programma 23: WOORDPAKKET-MIX
ster programma 24: PAKKETBOOT
ster programma 25: TAFELS KIEZEN
ster programma 26: EVENTAIL 2000 5e leerjaar
ster programma 27: Taalbeschouwing : taalsign.6A  ster programma 28 : Europa

 

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de Franse woorden a.d.h.v. interactieve woordenlijsten. We vertalen van Frans naar Nederlands en van Nederlands naar Frans. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende woordenlijsten passen bij de révision van EVENTAIL JUNIOR 2
Naam:
"FRANSOEFIEN 1"
screenshot
Bestand:
soft1.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft1.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar
Grootte:
soft1.xls = 222 Kb
soft1.zip = 164 Kb
Download hier:
soft1.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de Franse woorden a.d.h.v. interactieve woordenlijsten. We vertalen van Frans naar Nederlands en van Nederlands naar Frans. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende woordenlijsten passen bij de nieuwe unités van EVENTAIL JUNIOR 2
Naam:
"FRANSOEFIEN 2"
screenshot
Bestand:
soft2.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft2.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar
Grootte:
soft2.xls = 252 Kb
soft2.zip = 51 Kb
Download hier:
soft2.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de hoofdtijden a.d.h.v. interactieve invuloefeningen. We vullen van elk werkwoord de drie hoofdtijden in (ik-vorm t.t.,ik-vorm v.t., voltooid deelwoord). De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende woordenlijsten passen bij de meenemertjes van TAAL SIGNAAL
Naam:
"WERKIEWIL"
screenshot
Bestand:
soft3.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft3.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar
Grootte:
soft3.xls = 179 Kb
soft3.zip = 43 Kb
Download hier:
soft3.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de OPTELLINGEN, AFTREKKINGEN, MAALTAFELS EN DEELTAFELS a.d.h.v. interactieve OEFENINGEN. Men kan zelf de soort oefeningen bepalen onderaan het scherm. Men kan reeksen in volgorde of niet in volgorde oefenen.Men kan de moeilijkheidsgraad zelf instellen. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefenreeksen kunnen gebruikt worden alsherhalings- en indriloefening voor VERSCHILLENDE LEERJAREN
Naam:
"REKENTOREN"
screenshot
Bestand:
soft4.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft4.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
van eerste tot zesde leejaar (vooral 1e en tweede graad)
Grootte:
soft4.xls = 61 Kb
soft4.zip = 21 Kb
Download hier:
soft4.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de werkwoorden in de TEGENWOORDIGE tijd a.d.h.v. interactieve invuloefeningen in zinsverband. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende werkwoorden passen bij dewerkwoordoefeningen van verschillende taalmethodes
Naam:
"IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE 1"
screenshot
Bestand:
soft5.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft5.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
vierde, vijfde en zesde leerjaar
Grootte:
soft5.xls = 166 Kb
soft5.zip = 87 Kb
Download hier:
soft5.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de werkwoorden in de VERLEDEN tijd a.d.h.v. interactieve invuloefeningen in zinsverband. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende werkwoorden passen bij dewerkwoordoefeningen van verschillende taalmethodes
Naam:
"IEDER DIERTJE ZIJN PLEZIERTJE 2"
screenshot
Bestand:
soft6.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft6.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar
Grootte:
soft6.xls = 184 Kb
soft6.zip = 93 Kb
Download hier:
soft6.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we het ALFABET a.d.h.v. interactieve alfabetlijsten. We plaatsen de juiste letter in het juiste vakje. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. Deze alfabetoefening past bij de leerstof van het tweede leerjaar (derde)
Naam:
"ALFABET OEFENEN IN NEGENVELD"
screenshot
Bestand:
soft7.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft7.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
tweede en derde leerjaar
Grootte:
soft7.xls = 49 Kb
soft7.zip = 20 Kb
Download hier:
soft7.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de BRUG OVER TIEN a.d.h.v. interactieve rekenoefeningen. We werken de oefeningen eerst uit tot het TIENTAL en gaan dan verder. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefeningen kunnen gebruikt worden bij instructie en remediëring
Naam:
"BRUG OVER TIEN"
screenshot
Bestand:
soft8.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft8.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
eerste leerjaar
Grootte:
soft8.xls = 67 Kb
soft8.zip = 32 Kb
Download hier:
soft8.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de MAALTAFELS a.d.h.v. interactieve roosteroefeningen. We vullen de juiste oplossing in op het roosterveld van de maaltafels. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefeningen passen bij de inoefenfase van verschillende rekenmethodes
Naam:
"DE KEERTAFELS"
screenshot
Bestand:
soft9.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft9.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
tweede en derde leerjaar
Grootte:
soft9.xls = 835 Kb
soft9.zip = 76 Kb
Download hier:
soft9.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de GETALLENAS TOT 20 a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. We plaatsen de juiste GETALLEN op de juiste PLAATS. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende INVULOEFENINGEN passen bij de LEERSTOF van deVERSCHILLENDE REKENMETHODES
Naam:
"GETALLENAS TOT 20"
screenshot
Bestand:
soft10.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft10.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
eerste leerjaar
Grootte:
soft10.xls = 671 Kb
soft10.zip = 41 Kb
Download hier:
soft10.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we het HONDERDVELD a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. We plaatsen de juiste GETALLEN op de juiste PLAATS. De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende INVULOEFENINGEN passen bij de LESSEN van deVERSCHILLENDE REKENMETHODES
Naam:
"HONDERDVELD"
screenshot
Bestand:
soft11.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft11.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
tweede en derde leerjaar
Grootte:
soft11.xls = 55 Kb
soft11.zip = 16 Kb
Download hier:
soft11.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de OPTELLINGEN EN AFTREKKINGEN TOT 20 a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. De leerkracht kan deze werkbladen aanpassen en aanvullen met de oefeningen welke aan bod komen tijdens de lessen (zie UITLEG bij het zelf opstellen van EXCEL-werkbladen). Men krijgt ook een puntenevaluatie. De geoefende OEFENINGEN passen bij de LEERSTOF van deverschillende rekenmethodes
Naam:
"DE REKENBEER IS OP PAD"
screenshot
Bestand:
soft12.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft12.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
eerste leerjaar
Grootte:
soft12.xls = 62 Kb
soft12.zip = 15 Kb
Download hier:
soft12.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de HOOFDREKENEN a.d.h.v. interactieve GEMENGDE REKENOEFENINGEN. Alle soorten oefeningen door elkaar, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefeningen HOOFDREKENEN passen bij de LEERSTOF van VERSCHILLENDE REKENMETHODES
Naam:
"SNELREKENEN 1"
screenshot
Bestand:
soft13.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft13.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar (eventueel ook vijfde leerjaar)
Grootte:
soft13.xls = 612 Kb
soft13.zip = 54 Kb
Download hier:
soft13.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de HOOFDREKENEN a.d.h.v. interactieve GEMENGDE REKENOEFENINGEN. Alle soorten oefeningen door elkaar, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefeningen HOOFDREKENEN passen bij de LEERSTOF van VERSCHILLENDE REKENMETHODES
Naam:
"SNELREKENEN 2"
screenshot
Bestand:
soft14.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft14.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar (eventueel ook vijfde leerjaar)
Grootte:
soft14.xls = 610 Kb
soft14.zip = 55 Kb
Download hier:
soft14.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de HOOFDREKENEN a.d.h.v. interactieve GEMENGDE REKENOEFENINGEN. Alle soorten oefeningen door elkaar, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefeningen HOOFDREKENEN passen bij de LEERSTOF van VERSCHILLENDE REKENMETHODES
Naam:
"SNELREKENEN 3"
screenshot
Bestand:
soft15.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft15.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar (eventueel ook vijfde leerjaar)
Grootte:
soft15.xls = 612 Kb
soft15.zip = 54 Kb
Download hier:
soft15.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de HOOFDREKENEN a.d.h.v. interactieve GEMENGDE REKENOEFENINGEN. Alle soorten oefeningen door elkaar, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Men krijgt ook een puntenevaluatie. De oefeningen HOOFDREKENEN passen bij de LEERSTOF van VERSCHILLENDE REKENMETHODES
Naam:
"SNELREKENEN 4"
screenshot
Bestand:
soft16.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft16.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar (eventueel ook vijfde leerjaar)
Grootte:
soft16.xls = 635 Kb
soft16.zip = 129 Kb
Download hier:
soft16.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de WERKWOORDEN a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. We vervoegen de werkwoorden in TABELVORM en in ZINSVERBAND. De werkwoorden die aan bod komen zijn: être en avoir, werkwoorden op -ER, op -IR, op -RE, onregelmatige werkwoorden zoals FAIRE, DEVOIR, enz ...De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie. (opgelet ! er zijn nog enkele reeksen onregelmatige werkwoorden die nog aangevuld moeten worden. Dit komt in orde bij de volgende versie)De geoefende WERKWOORDEN passen bij de LEERSTOF van de verschillende FRANSE taalmethodes
Naam:
"POKEVERBAMON"
screenshot
Bestand:
soft17.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft17.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
zesde leerjaar
Grootte:
soft17.xls = 435 Kb
soft17.zip = 48 Kb
Download hier:
soft17.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de MEERVOUDEN a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. We SCHRIJVEN de meervouden op en we worden onmiddellijk verbeterd. We krijgen de oefeningen aangeboden per SOORT meervoudsvormen maar ook in TOETS-vorm. Men krijgt ook een puntenevaluatie. (De geoefende MEERVOUDSVORMEN passen bij de LEERSTOF van de verschillende taalmethodes
Naam:
"MEERVOUDEN"
screenshot
Bestand:
soft18.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft18.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
(vierde), vijfde en zesde leerjaar
Grootte:
soft18.xls = 148 Kb
soft18.zip = 35 Kb
Download hier:
soft18.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de toepassing van het REKENVOORDEEL a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. We oefenen oefeningen i.v.m. x 9, x 11, x 5, x 15, x 0.9, x 1.1, x 0.5, x 1.5, ... We leren de studenten gebruik maken van nuttige en doordachte tussenstappen. Men krijgt ook een puntenevaluatie. (De geoefende LEERSTOF past bij de LEERINHOUD van de verschillende rekenmethodes
Naam:
"REKENVOORDEEL"
screenshot
Bestand:
soft19.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft19.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
vijfde en zesde leerjaar
Grootte:
soft19.xls = 368 Kb
soft19.zip = 57 Kb
Download hier:
soft19.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de TAFELS a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. De leerlingen krijgen drie kansen ... Wanneer men foutief antwoordt krijgt men een tweede kans. Wie bij de tweede kans nog steeds foutief antwoordt krijgt wat extra hulp aangeboden en mag nog een derde keer proberen.De fouten worden automatisch verbeterd en geëvalueerd. Men krijgt ook een puntenevaluatie.Deze inoefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past bij de LEERSTOF van de verschillende rekenmethodes
Naam:
"TAFELPLUS"
screenshot
Bestand:
soft20.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft20.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
tweede en derde leerjaar
Grootte:
soft20.xls = 150 Kb
soft20.zip = 22 Kb
Download hier:
soft20.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de TAFELS a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN in een ROOSTER. We oefenen de tafels in een geordend rooster maar er is ook een rooster voorzien waar de tafels door elkaar worden aangeboden. De leerlingen krijgen een VISUELE feedback wanneer ze juist of eventueel foutief geantwoord hebben.Deze inoefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past bij de LEERSTOF van de verschillende rekenmethodes
Naam:
"TAFELROOSTER"
screenshot
Bestand:
soft21.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft21.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
tweede en derde leerjaar
Grootte:
soft21.xls = 53 Kb
soft21.zip = 20 Kb
Download hier:
soft21.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we EEN WOORDPAKKET a.d.h.v. GEVARIEERDE interactieve INVULOEFENINGEN. We oefenen de woorden in aan de hand van verschillende oefenvormen: overschrijven, letters door elkaar, in zinsverband, alfabetisch rangschikken, dubbels herkennen, ... De leerlingen kunnen gemakkelijk navigeren via hyperlinks. De leerlingen krijgen een VISUELE feedback wanneer ze juist of eventueel foutief geantwoord hebben.Deze inoefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past bij de LEERSTOF van de verschillende taalmethodes. Bij dit voorbeeld is slechts één woordpakket gebruikt, maar men kan het aanvullen met eigen woordenrijen.
Naam:
"WOORDPAKLET-MIX"
screenshot
Bestand:
soft23.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft23.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
aanpasbaar voor elk leerjaar
Grootte:
soft23.xls = 358 Kb
soft23.zip = 323 Kb
Download hier:
soft23.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we VERSCHILLENDE WOORDPAKKETTEN a.d.h.v. interactieve KOPIEEROEFENINGEN. De leerlingen kunnen gemakkelijk navigeren via hyperlinks. De leerlingen krijgen een VISUELE feedback wanneer ze juist of eventueel foutief geantwoord hebben. Deze inoefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past bij de LEERSTOF van de verschillende taalmethodes. Bij dit voorbeeld zijn verschillende woordpakketten gebruikt, maar men kan het aanvullen met eigen woordenrijen.
Naam:
"PAKKETBOOT"
screenshot
Bestand:
soft24.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft24.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
5e leerjaar e.a.
Grootte:
soft24.xls = 351 Kb
soft24.zip = 218 Kb
Download hier:
soft24.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we MAALTAFELS a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. De leerlingen kunnen gemakkelijk navigeren via hyperlinks. De leerlingen krijgen een VISUELE feedback wanneer ze juist of eventueel foutief geantwoord hebben. Deze inoefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past bij de LEERSTOF van de verschillende rekenmethodes.
Naam:
"TAFELS-EXTRA"
screenshot
Bestand:
soft25.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft25.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
2e en 3e leerjaar e.a.
Grootte:
soft25.xls = 483 Kb
soft25.zip = 367 Kb
Download hier:
soft25.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we de VOCABULAIRE a.d.h.v. interactieve INVULOEFENINGEN. De leerlingen kunnen gemakkelijk navigeren via hyperlinks. De leerlingen krijgen een VISUELE feedback wanneer ze juist of eventueel foutief geantwoord hebben. Deze inoefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past bij de LEERSTOF van de Eventail Junior 2000 5e leerjaar.
Naam:
"EVENTAIL JUNIOR 2000 5e"
screenshot
Bestand:
soft26.xls
(uitgepakt excelbestand)
soft26.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
5e leerjaar e.a.
Grootte:
soft26.xls = 908 Kb
soft26.zip = 74 Kb
Download hier:
soft26.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven
Beschrijving:
In dit programma oefenen we op taalbeschouwing. Deze oefeningen sluiten perfect aan bij taalsignaal 6A. Deze oefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis en past  bij de leerstof van Taalsignaal 6A  
Naam:
"Taalsignaal 6 A"
screenshot
Bestand:
taalba.xls
(uitgepakt excelbestand)
taalba.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
6e leerjaar 
Grootte:
taalba.xls = 196 Kb
taalba.zip = 176Kb
Download hier:
taalba.zip
klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven

Beschrijving:
In dit programma oefenen we op Europa met zijn hoofdsteden. Deze oefenvorm is bruikbaar als extra inoefening in de klas of thuis.  

Naam:
"Europa"
screenshot
Bestand:
Europa-land-hoofd.xls
(uitgepakt excelbestand)
Europa.zip
(ingepakt bestand met WIN-ZIP)
Leeftijdsgroep:
6e leerjaar + 5° leerjaar
Grootte:
europa.xls = 112 Kb
europa.zip = 48 Kb
Download hier:

        europa.zip


klik hier om te downloaden

terug naar boven  terug naar de lijst ? klik dan hier!  terug naar boven