You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Corona maatregelen

Huidige maatregelen

Laatste update: 26 Aug 2020

Social Distancing

Volwassenen houden de nodige afstand. Social distancing blijft een belangrijk beschermingsmiddel.

Voorzie extra ruimte

Bij het brengen en afhalen van de kinderen voorzien we (voldoende)​ ​extra​ ​ruimte op de parking voor de schoolgebouwen en op de parking aan de broodautomaat.

Alle volwassenen dragen een mondmasker in de schoolomgeving.
Voorkomen van een hoge concentratie van mensen

De nieuwe instappertjes mogen op 1 september door ​één ouder ​vergezeld worden tot in de klas.
De andere kleuters en kinderen mogen ook door ​één ouder​ vergezeld worden.
De kinderen van de lagere school nemen afscheid aan de blauwe poort.
De ouders van de kleuters vergezellen hun kleuter tot aan het kleine blauwe poortje van de kleuterspeelplaats. Daar worden ze opgewacht door de kleuterleidsters.
We willen er nog eens op wijzen dat het belangrijk is om de schoolomgeving zo snel mogelijk te verlaten.
Respecteer ook de schooluren. Kom niet te vroeg of te laat.

Handhygiëne blijft belangrijk.

De handen van de kleuters en kinderen worden telkens ontsmet bij het binnenkomen in de klas. De kinderen wassen regelmatig hun handen, in het bijzonder na elk toiletbezoek en na elke speeltijd. Ook voor het eetmoment gaan de kinderen hun handen wassen

Aangepaste schooluren.

Voor de kleuterschool en de lagere school wordt de middagpauze ingekort met 20 minuten. Dit is een bewuste keuze. We hebben tijdens de heropstart van vorig schooljaar gemerkt dat er beduidend minder conflicten waren.

De voormiddagspeeltijd zal voor alle kinderen 10 minuten langer duren. Dit geeft hen de kans om echt tot spel te komen.
Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen tijd hebben om een voedzaam tienuurtje te eten. Dit is nodig gezien de middagpauze voor groep 2 ( bovenbouw ) later begint.
Namiddag is er een pauze voorzien van 20 minuten.

In de lagere school wordt de speeltijd en middagpauze opgedeeld in 2 groepen. Op die manier zijn er minder kinderen op de speelplaats en is er letterlijk en figuurlijk meer ruimte om afstand te houden.