You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vrije basisschool
De Springplank Eversel

We nodigen u uit om kennis te maken met onze school en ons schoolteam, te ervaren wat leeft in onze school en hoe wij samen bouwen aan een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.

Lees meer

Via ontbijt en koekjes naar propere broekjes!

Op donderdag 25 februari openden de kleuters van de Springplank samen met de directeur hun vernieuwde speelplaats.
Ze knipten samen het lintje door en daarna werd er meteen flink gespeeld!

De kleuterspeelplaats werd flink onder handen genomen. Over de hele oppervlakte kunstgrasmatten gelegd. Onder de speeltoestellen werden ook nog eens valmatten voorzien, onder het gras, zodat de kinderen steeds zacht terechtkomen.

De oudervereniging en het Springplank team dankt jullie allemaal nog eens van harte voor al jullie bijdragen. Alles wat jullie geven gaat helemaal terug naar de kinderen!

Gewijzigde afspraken omtrent het brengen en afhalen

Het afhaalmoment wordt bijgestuurd door ​’het afhalen’ in 4 wachtzones op te delen:

Wacht binnen de vooropgestelde zone en benut de beschikbare ruimte van iedere zone maximaal. Zo houden we de fiets- en voetpaden vrij en beperken we het kruisen van mensen tot een minimum.

Afhalen na de vakantie

Rode wachtzone

Rechts van de schoolpoort
ouders met kleuters

Blauwe wachtzone

Links van de schoolpoort
ouders met enkel ​leerlingen uit het lager
hoe ouder je kind, hoe meer je achteraan in deze zone plaatsneemt.

Groene wachtzone

Links van de schoolpoort, tegen de straat
ouders die met kind uit
f​ietsrij richting Heusden​

Gele wachtzone

Tegenover de poort, achter de gele kegels
ouders met kind uit
f​ietsrij richting Eversel​

Afhalen & brengen van de kinderen

Voor het ​afhalen van de kleuters (15u10 – woensdag 12u10) behouden we de regels van vóór de herfstvakantie:

  • je volgt de looplus rond het afdak op de speelplaats van de lagere school
  • neemt je kind(eren) al wandelend mee en verlaat zo snel mogelijk de schoolomgeving
  • ouders die nog een leerling uit het lager ophalen, nemen bij het verlaten van de schoolpoort opnieuw plaats in de ​rode wachtzone v​oor kleuters.

Voor het afhalen van de leerlingen van het lager​ (15u15 – woensdag 12u15):

  • de ​fietsrij​ verlaat eerst de school: ouders uit de groene en gele wachtzone kunnen met hun kind meefietsen richting Heusden/richting Eversel
  • nadien volgen​ ​één voor één​ de klasrijen:​ de l​eerlingen lopen langs de voorziene wandelstrook tegen de klimophaag/schoolgebouw​ tot bij hun wachtende ouder in de rode of blauwe wachtzone
  • ben je voltallig, verlaat dan zo snel mogelijk de schoolomgeving
  • de gemachtigde opzichters stellen zich over de hele breedte van de blauwe wachtzone op: je kan dus ook zijdelings je zone verlaten en de straat oversteken
  • de kleuters​ worden onder begeleiding van 1 volwassene gebracht tot aan de kleine blauwe poort
  • de leerlingen van ​het lager​ worden afgezet aan de schoolpoort en gaan alleen naar de speelplaats
  • éénrichtingsverkeer​ a​an de schoolpoort​: de rechterzijde vormt de ingang, de linkerzijde de uitgang

Schooluren

Voor de kleuterschool en de lagere school wordt de middagpauze ingekort met 20 minuten. Dit is een bewuste keuze.

We hebben tijdens de heropstart van vorig schooljaar gemerkt dat er beduidend minder conflicten waren.

De voormiddagspeeltijd zal voor alle kinderen 10 minuten langer duren. Dit geeft hen de kans om echt tot spel te komen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen tijd hebben om een voedzaam tienuurtje te eten. Dit is nodig gezien de middagpauze voor groep 2 ( bovenbouw ) later begint. Namiddag is er een pauze voorzien van 20 minuten.

In de lagere school wordt de speeltijd en middagpauze opgedeeld in 2 groepen. Op die manier zijn er minder kinderen op de speelplaats en is er letterlijk en figuurlijk meer ruimte om afstand te houden.

Kinderen worden gebracht / afgehaald door maximaal 1 ouder!

Kleuterschool

De ouders van de kleuters vergezellen hun kleuter tot aan het kleine blauwe poortje van de kleuterspeelplaats.

08u00 ‐ 08u30bewaking op de speelplaats
08u30 ‐ 09u20lesuur 1
09u20 ‐ 10u10lesuur 2
10u10 ‐ 10u35speeltijd
10u35 ‐ 11u25lesuur 3
11u25 ‐ 12u15lesuur 4
12u15 ‐ 12u45eetmoment
12u45 ‐ 13u15speeltijd
13u15 ‐ 14u05lesuur 5
14u05 ‐ 14u55lesuur 6
14u55 ‐ 15u15speeltijd

Afhalen kleuters Enkele ogenblikken vóór het einde van de schooldag gaat een eerste bel, op dit signaal mogen de ouders van de kleuters zich begeven naar de blauwe poort aan de kleuterspeelplaats.

Onderbouw 1-2-3

De kinderen van de lagere school nemen afscheid aan de grote blauwe poort vooraan.

08u00 ‐ 08u30bewaking op de speelplaats
08u30 ‐ 09u20lesuur 1
09u20 ‐ 10u10lesuur 2
10u10 ‐ 10u35speeltijd
10u35 ‐ 11u25lesuur 3
11u25 ‐ 12u15lesuur 4
12u15 ‐ 12u205 min pauze (buiten)
12u20 ‐ 12u45eetmoment
12u45 ‐ 13u15speeltijd
13u15 ‐ 14u05lesuur 5
14u05 ‐ 14u25speeltijd
14u25 ‐ 15u15lesuur 6

Bovenbouw 4-5-6

De kinderen van de lagere school nemen afscheid aan de grote blauwe poort vooraan.

08u00 ‐ 08u30bewaking op de speelplaats
08u30 ‐ 09u20lesuur 1
09u20 ‐ 10u10lesuur 2
10u10 ‐ 10u35lesuur 3 (deel 1)
10u35 ‐ 11u00speeltijd
11u00 ‐ 11u50lesuur 4
11u50 ‐ 12u15lesuur 3 (deel 2)
12u15 ‐ 12u45speeltijd
12u45 ‐ 13u15eetmoment
13u15 ‐ 13u35speeltijd
13u35 ‐ 14u25lesuur 5
14u25 ‐ 15u15lesuur 6

Trooper

De oudervereniging is lid van Trooper. Via deze link kan je online shoppen en tegelijk monnies verdienen voor de oudervereniging, maar vooral dus voor de kinderen. De OV probeert op deze manier namelijk extra centjes in te zamelen om bij te dragen aan projectjes op school of extra materiaal aan te kopen voor op de speelplaats.

Schoolvrije dagen & vakanties

Kerstvakantie
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Feest van de arbeid
Lokale verlofdag
Pinkstermaandag
Aanvang zomervakantie